Stent, küçük metal bir halka ya da süzgeç gibi bir tüptür. Balon anjiyoplastl ya da aterektomiden sonra bir stent artere yerleştirilir. Bu stent arterin yeniden daralmasını engeller.

Girişim Süreci
Önce kardiyak kateterizasyon yapılır. Sonra, balon anjiyoplasti ya da aterektomi uygulanır. Girişim aşamaları aşağıda özetlenmiştir:

Stent Kateter Yerleştirilir
Stent balon uçlu bir kateter üzerine monte edilir. Stent kateter, kılavuz tel üzerinde uzatılır. Balon anjiyoplasti ya da aterektomi yapılmış olan arter kısmına doğru hareket ettirilir.

Stent Genişletilir
Stenti açmak için balon şişirilir. Bu durum, plağın daha fazla basınç altında tutulmasına yardımcı olur. Stent tam olarak açıldığı zaman tüm kateterler ve kılavuz tel çıkartılır.

Arterin Açıklığı Korunur
Stent yerinde bırakılır. Bu da arterin yeniden daralmasının (restenoz) önlenmesine yardımcı olur. Ancak görülme sıklığı stentin cinsine göre değişmekle birlikte stentlerde de yeniden daralma olabilir.

Kan Pıhtılaşmasını Önlemek İçin İlaçlar
Stentin yerleştirilmesinden sonra doktorunuz, 2-4 hafta kadar kullanılmak üzere kanın pıhtılaşmasını önleyen (anti-trombosit) ilaçlar verebilir. Bu ilaçlar stent yerinde kan pıhtısı oluşumunu engeller. Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi amacıyla doktorunuz ömür boyu kullanılmak üzere aspirin almanızı da önerebilir.