Trifecta™ Valve
Bir perikardiyal aortik, supraannüler stentli doku kapağıdır.
Mümkün olduğunca doğal, sağlıklı kalp kapak akışını taklit etmek için, mükemmel hemodinamik performans ve gelişmiş dayanıklılık ve implantabilite için tasarlanmıştır.

Aort pozisyon için özel olarak oluşturulan Trifecta kapak, tek haneli basınç gradienti oluşturan, daha büyük efektif aort kapak açıklığı sunar.1 Trifecta kapak, doğal, sağlıklı kalp kapak akışını taklit etmek için dizayn edilmiştir ve mükemmel hemodinamik performans sunar, hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sağlayabilir.

 

 

 

Amaç vücuda yerleştirilebilirlik (implantability) olduğunda:
Trifecta kapak, cerrahın mevcut implantasyon tekniği ile uyum sağlayan, stentli bir kapağın vücuda yerleştirilebilirliği ile olağanüstü hemodinamik performans1 sunmaktadır.
Eşsiz bir polyester manşet içine yerleştirilen kontürlü silikon, paravalvüler kaçak riskini azaltmak için doğal annulus şekline uygun tasarlanır.

 

 

Amaç dayanıklılık (durability) olduğunda:
Trifecta kapak uzun dönem dayanıklılık ve performans için dizayn edilmiştir. İn vitro aşınma testlerinde bu tasarım sonuçları mükemmel gösterilmiştir. 2 Perikardium kaplı doku-doku temaslı stent, aşınma ve kapakta yapısal bozulma riskini azaltır. Komissür üstünde dikiş olmaması, yırtılma riskini azaltır. Uygun yaprakçık şekillendirme ve koaptation, tescilli tissue leaflet fiksasyonu yoluyla elde edilir. Tek bir perikarttan yapılan yaprakçıklar, koaptasyonu optimize etmek için tasarlanırlar ve yorgunluk dayanıklı, yüksek mukavemetli titanyum stent, lefletler üzerindeki stresi azaltmak için tasarlanır.

 

References
1. Bavaria JE, Desai ND, Cheung A, et al. The St. Jude Medical Trifecta aortic pericardial valve: Results from the global, multicenter, prospective clinical study. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;147(2):590-7.
2. St. Jude Medical. Data on File.

Trifecta Perikardiyal Bioprotez Aortik Kalp Kapağı:
İnce dikiş halkası ve kapağın neredeyse tam olarak açılması en önemli tasarım özelliğidir. Böylece kan akımı önünde akışa direnç gösterecek hiçbir yapı kalmamaktadır. Bu açılış özelliği, insanın kendi kapak yapısına benzemektedir. Ayrıca dikiş halkası dışında polyester örgü kaplaması olmaması, kapağın ömrünün uzun olacağını düşündürmektedir.
Trifecta kapağın en önemli özelliklerinden birisi gradiyentinin oldukça düşük (genellikle tek basamaklı) olmasıdır. Yapılan birçok takip çalışması, uzun dönemde dahi hastalarda tek basamaklı gradiyentlerin olduğunu göstermektedir. Bu durum protez kapaklar için çok tatmin edici bir durumdur.

Ameliyat sonrası gradiyentin çok düşük olması önemli bir avantaj sağlamaktadır. Kapak yeni bir kapak olduğu için uzun dönem sonuçları elimizde henüz yoktur. Bununla birlikte laboratuvarda yapılan in vitro çalışmalar kapağın uzun dönem dayanıklılığının da iyi olacağını düşündürmektedir.

Trifecta kapağı benzerlerinden farklı kılan özelliklerinden birisi stentin dikiş halkası dışında kalan kısmının perikardla kaplı olmasıdır. Doku-doku kontağının yıpranmayı engelleyebileceği düşünülmektedir. Diğer bir özellik kapağın stent yapısıdır. Stent dizaynı ile hemodinamik performansı en üst düzeye çıkarılmıştır. Ayrıca perikarda Linx anti-kalsifikasyon sistemi ile düşük basınçta fiksasyon işlemi uygulanması, yaprakçıkları kısa ve orta vadede kireçlenmeye karşı koruyan yine St. Jude Medical’a özgü bir yöntemdir.

Trifecta trombojenitesi oldukça düşük bir kapaktır. Bununla birlikte dikiş materyallerinin ve sütür halkasının epitelize olması için ilk 3 ay coumadin kullanımının uygun olacağını, devamında ise sadece aspirinin yeterli olacağı düşünülmektedir. Kısıtlı sayılarda yapılan çalışmalarda, ameliyat sonrası sadece aspirinin de yeterli olabileceği gösterilmiştir. Hasta hiçbir şekilde coumadin kullanamayacaksa 300 mg. aspirin başlangıç ve idame tedavisinde kullanılabilir. Bu yöntem de güvenli bir yöntem olarak kabul edilmektedir.