Komposit porcine kapak, kollajen dokunun doğal şeklini korur. Düşük profil stentli, sıfır basınç fiksasyon uygulanmış TLPB Porcine Bioprotez kalp kapağını, daha güçlü, daha elastik ve daha dayanıklı bir implantabl kapak yapar. Düşük profilli stent koroner ostiumun kapanma olasılığını ve sol ventrikül rüptür olasılığını azaltır, supra-annular implantasyona izin verir.