Balon anjiyoplasti, kalp damarındaki daralmış ya da tıkanmış bölüme kılavuz tel üzerinden yerleştirilir. Etkilenmiş olan damarı genişletmek amacı ile balon şişirilir. Son olarak Balon söndürülür ve geri çekilir.

Balon Anjiyoplasti Girişim Süreci

İlk önce kardiyak kateterizasyon yapılır. Daha sonra kılavuz kateter olarak adlandınlan bir kateter tıkanmış olan damara yerleştirilir. Bu kılavuz kateter aracılığı ile bir kılavuz tel yerleştirilir. Bu tel, arterdeki daralmış noktaya hareket ettirilir. Doktor, telin hareketlerini ekrandan izler.

Balon kateteri kılavuz tel aracılığı ile hastalıklı bölgeye yerleştirilir.

Balon birkaç kez şişirilir ve söndürülür. Bu durum plağı arter duvarına doğru sıkıştınr. Balon şişirildiği zaman göğüste rahatsızlık hissedebilirsiniz. Böyle hissettiğinizde doktorunuza söyleyiniz. Darlık tam olarak açılınca sistem geri çekilir. Eğer %50 ve üzerinde daralma varsa bir stent yerleştirilebilir. Kateter ve kılavuz tel çıkarılır. Plağın yanlara doğru itilmesi ile kalp kasını besleyen kan akımı düzelmiş olur.