Kalbin kan akımının düzeltilmesi için aterektomi yapılabilir. Bu girişim sırasında özel bir kesici aleti bulunan bir kateter kullanılır. Bu alet tıkanmış olan arterdeki plağı uzaklaştırır.

Girişim Süreci
İlk önce kateterizasyon yapılır. Sonra, kılavuz kateter denilen bir kateter tıkanmış olan artere yerleştirilir. Bir kılavuz tel kılavuz kateterden geçirilir. Bu tel arterdeki tıkanma noktasına doğru hareket ettirilir. Doktor, telin hareketlerini televizyon ekranından izleyecektir.

Kateter Yerleştirilir
Özel bir Aterektomi kateteri kılavuz tel üzerinden uzatılır. Kateter, arterin tıkanmış olan kısmına doğru hareket ettirilir.

Arter Açılır
Aterektomi kateterinin uç kısmına yakın bölümü kesici bir aygıta sahiptir. Doktor bu aygıtı kullanarak plağı küçük parçalar şeklinde aygıtın içerisine hapseder ve aygıt geri çekilirken bu parçalar da dışarı alınmış olur.

Kan Akımı Düzelir
Aterektomiden sonra doktor balon anjiyoplasti yapabilir. Bu girişim, geride kalmış olan plak artıklarını da damar duvarına doğru sıkıştır. Ayrıca, bir stent de yerleştirilebilir. Daha sonra kateterler ve kılavuz tel çıkartılır. Plağın azalması ile kalp kasına ulaşan kan akımı da artacaktır.