Kalp Kapağı Cerrahisi Nedir

Kalp Kapağı Seçiminde Göze Alınan Kriterler ve Kapak Çeşitleri

 

Protez kalp kapaklarının kullanım alanına girmesi, kalp kapak hastaları için çok büyük bir gelişme olmuş ve tedavi şansı bulamayan bir çok hastanın ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulması mümkün olmuştur. Halen  ideal protez kalp kapağı yapma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor olup doku ve gen mühendisliği  çalışmaları sonunda her insan için gerektiğinde kendi hücrelerinden çoğaltılarak kapak üretme rüyasına çok yaklaşılmıştır. Günümüzde protez kalp kapaklarını iki gruba ayırabiliriz: Mekanik ve Bioprotez kalp kapakları

 

İdeal bir protez kalp kapağı nasıl olmalıdır?

Kapak takıldığında uzun süreli sağlam ve fonksiyonel olmalı, beden içinde pıhtı oluşumuna neden olmamalı, ameliyatta kolay takılabilir olmalı, kapak kenarlarından kaçağa neden olmamalı, hemoliz yapmamalı ve enfeksiyona dirençli olmalı.

Takılan kapağın seçimi, hastanın tercihine, hastanın yaşına, protez kapağın özeliklerine , elde edilebilirliğine, maliyetine ve cerrahın tercihine göre olmaktadır.

Genel olarak kalp kapaklarında darlık ve/veya yetmezlik nedenlerinden dolayı işlevsel bozukluk görülür.

Aort stenozu (darlık) en sık aort kapağı hastalığı iken, en sık mitral kapak hastalığı mitral yetmezliktir.

 
Kapak  ameliyatları seçenekleri

Genel olarak iki tane seçenek üzerinde durulur:  kapak tamiri (repair)  ya da protez kapak takılması (replasman).

Elimizde olsa, bütün kapakları tamir edip hastaların yabancı maddeye maruz kalmadan, kendilerine ait dokularla kalmalarını tercih ederiz.

Ne yazık ki aort kapaklarını nadiren tamir edebiliyoruz,  bunun aksine mitral kapakları  daha sık  tamir (repair) yapabiliyoruz.

 

Prostetik kapak seçimi

Genel olarak iki seçenek mevcuttur:  mekanik (metal) kapak  ve  bioprostez (doku) kapakları

Peki, bu  kadar çeşit  metal ve doku protez kalp kapağı  çeşitlerinden hangilerini seçmelisiniz?

 

Mekanik (metal) kalp kapakları

 – Avantajları

Çeşitli  ölçülerde üretilip, kolayca elde edilebilirler.

Metal kapakların takılmaları genelde kolaydır .

Mekanik kapaklarda bozulmalar nadir görülür ve ikinci bir operasyon ile yenisiyle değiştirilmelerine genellikle gerek duyulmaz.

Vücud tarafından yabancı madde olarak kabul edilmedikleri için,  özel anti-reaksiyon ilaçların alınmasını gerektirmez.

– Dezavantajları

En büyük dezavantajı trombojenik olmalarıdır, mekanik kalp kapağı takılmış hasta hergün  Coumadin (kan sulandırıcı) kullanması gerekir,  aksi taktirde takılan kapakta pıhtı oluşarak kötü  sonuçlar doğurabilir. Coumadin i  kullanırken yemeğinize, kullandığınız ilaçlara da dikkat etmelisiniz,  çünkü bazı yiyecekler ve kullandığınız ilaçlar, Coumadin in anti-koagulant etkisini  azaltabilir veya  artırabilir. Coumadin tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve doz ayarlaması yapılabilmesi için belli aralıklarla PT-INR değerleri  için kan tahlili yapılmalıdır.

Ayrıca  coumadin teratonejik bir ilaçtır, gebelerde kullanılmaz,  doğurganlık  çağındaki  genç  kadın  hastalar  için çok uygun kapaklar değillerdir.

Son olarak, mekanik kapaklar sıkça, hastanın kendi  ya da yanında bulunan kişiler tarafından duyulan özel  bir mekanik protez kalp kapağı sesi ortaya çıkarır. Hastalar bazen  bu sesten şikayetçi  olabilirler.

 

Bioprostez (doku) kalp kapakları

 – Avantajları

Doku kapağı  takılan hastanın kan sulandırıcı ilaç (Coumadin)  kullanımına ihtiyaç yoktur,  yine de bazı cerrahlar dokuların tam iyileşmelerine kadar hastalarını ameliyattan sonra 8-12 haftalık Coumadin terapisine tabi tutabilirler.

Uzun vadede, günlük  Aspirin yeterli olur.  Bu şekilde uzun süreli  anti-koagulan  ilaç kullanımının getireceği  risk  ve  takip rahatsızlığı  ortadan kalkmış olur.

Doğurganlık çağındaki genç  kadın  hastaların, hamilelikte coumadin kullanmak zorunda kalmamaları (coumadin teratonejik bir ilaçtır, gebelerde kullanılmaz)  en büyük avantajlarındandır.

İlginc olsa da, doku kapakları vücud tarafından yabancı madde olarak kabul edilmez ve buna bağlı olarak özel anti-reaksiyon ilaç kullanımı gerektirmez,

İnsan kapağı da dahil (homogreft/kadavradan alınmış kapak), doku kapaklarının çalışmaları sessizdir,  açılıp kapandıklarında ses yapmazlar.

 

 – DezavantajlarıDoku kalp kapakları ömürlük kapaklar değillerdir.  İlginçtir, kapakların ömürleri hastanın yaşıyla da ilgilidir. Öyle ki, genç hastaların kapaklar üzerinde kalsium  depositleri  biriktirmeleri  yaşlılara göre daha hızlıdır.  Bizim taktığımız bioprotez kalp kapaklarının ömürleri 15-20 yıl arasındadır. Bioprotez kapak kullanılan hastalar için ikinci operasyon  gerekebileceği  ve  ikinci operasyonun getirebileceği riskler  en önemli  dezavantajları  oluşturur. 

Kalp kapak ameliyatı olanlarda gebelik protokolü…

Metal kapak replasmanı yapılmış hastalara yönelik standart bir yaklaşımdan bahsedilmemiştir. Yine de daha fazla kabul gören yaklaşım, 6-12. haftalar arasında DMAH (düşük molekül ağırlıklı heparin) verilmesi, öncesi ve sonrasında coumadin’le devam edilmesi ve doğuma iki hafta kala tekrar DMAH dönülmesi önerilmektedir. Ancak gebelik boyunca DMAH kullanan hastalarda gebelik süresince kapak trombozu nedeniyle ameliyat gerekliliği göz ardı etmemek gerekir. Bütün bunlar hem anne için hem de çocuk için ciddi risk oluşturmaktadır. Bu bilgiler ışığında, hasta ve hasta yakınlarına tedavi seçenekleri, sağlıklı doğum olabilmesine rağmen kullanılacak ilaçların çocuk ve anne riskleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi ve bu önemli kararın aileye bırakılmasının en doğru yaklaşım olacağı kanaatindeyiz.
Bizim ekip olarak bu konudaki protokolümüz doğurganlık çağında olup çocuk isteyen hastalarımıza direkt bioprotez kapak öneriyoruz. Ameliyatın 6.ayında coumadini kesiyoruz. Bu şekilde birçok hastamız sorun yaşamadan çocuk sahibi olmuştur. Yeni nesil bioprotez kapaklarda ortalama 25-30 yıllık kullanım süresi bildirilmektedir.

 

Bizim önerimiz:

Biz her hastayı farklı değerlendiririz  ama genellikle doku kapaklarını öneririz.  Bunun sebebi  de, uzun vadeli  Coumadin  kullanımının getirdiği risklerdir.

Yaş önemli bir faktördür. 70 yaşını aşmış ve beraberinde koroner arter hastalığı gibi problemleri olan hastalarda,  aortik kapak değişiminde  her zaman doku kapağı kullanılmasını öneririz.

Genç  hastalarda,  yaşam tarzlarını ve kaygılarını göz önünde bulundurarak karar veririz.

Hastalarımıza, uzun vadeli  antikoagulan  kullanımının getirdiği risklere karşın (mekanik kapaklarda),

ikinci operasyonun getirebileceği  riskleri  anlatırız (bioprotez doku  kapaklarında).

Bizim kapak seçimiyle ilgili önerimiz olur  ama hastaya kapak opsiyonlarını anlattıktan sonra ailesiyle görüşüp,  düşünüp karar vermesi  için süre veririz.

Şunu hatırlatmakta yarar var, mekanik (metal) kapaklar,  seçilmiş vakalarda mükemmel sonuçlar verebilir.  Hastalar bilinçli bir şekilde coumadin tedavisini  sürdürür ve PT-INR değerleri  istenen düzeyde tutulursa hiçbir sorunla karşılaşmadan hayatlarını sürdürürler.

Örnek olarak,  biz,  mekanik  protez  kapağını;  tamirini yapamadığımız,  genç,  erkek  veya  doğurganlık çağını tamamlamış kadın  mitral kapak hastalarında rahatlıkla kullanırız.

Genç,  erkek  veya  doğurganlık  çağını tamamlamış kadın  aort  kapak hastaları gibi,  mekanik  kapağın  en  iyi  çözüm olduğu  olgular da vardır.

Bioprotez Kapaklar

Metal Kapaklar

TAVİ ve SÜTÜRSÜZ Kapaklar