Geleneksel Kalp Cerrahisi
Geleneksel kalp cerrahisinde,   göğüs kemiğinin ortasından yapılan  bir  insizyon  (total  midsternotomi)  kullanılır.  Bu kesi yaklaşık 15-20 cm uzunluğundadır.
-İkinci operasyonlar

-Çoklu koroner arter bypass cerrahisi veya

-Kompleks aorta prosedürleri gibi

komplike kalp cerrahisi gerektiren hastalar için  en sık kullanılan ve en güvenli insizyon  budur.

Minimal İnvasif Kalp Cerrahisi Tipleri

Minimal invasif kalp cerrahisi, 1990 ların ortalarından beri, dünyada bu işle ilgilenen cerrahlar tarafından yapılmaktadır.  İlk uygulanan cerrahi tipleri mitral ve aort kapak cerrahileridir.  Günümüzde daha çabuk iyileşmeyi kolaylaştırmak ve daha rahat olduğu için minimal invasif tekniklerin kullanılması, daha geniş yelpazede olabilmektedir.

Minimal invasif kalp cerrahisi,  5 ila 10 cm boyutlarında küçük insizyonlar yoluyla, özel cerrahi  aletler kullanılarak gerçekleştirilir.

Bazen,  minimal invasif  cerrahi parsiyal bir  sternotomiyi kapsar.  Mümkün olduğunda cerrah,  göğüs kemiğini kesmekten kaçınabilir ve bunun yerine kaburgaların ve interkostal kasların arasından  bir veya birden fazla küçük insizyon yaparak  operasyonu gerçekleştirebilir. Bu teknik  mini-torakotomi  olarak adlandırılır.

Minimal İnvasif Kalp Cerrahisinde kullanılan insizyon tipleri

Sağ subaksiller (koltukaltı) insizyonu

Koltukaltı kalp cerrahisi şu operasyonlar için kullanılabilir :

-Mitral kapak tamir veya değişimi
-Aort kapak tamir veya değişimi
-Triküspid kapak tamir veya değişimi
-Çift kapak tamir veya değişimi
-Üç kapak tamir veya değişimi
-Sağ koroner arter bypass
-Atrial septal defect (ASD),
-PFO onarımı
-Ventriküler septal defect onarımı
-Miksoma ve Fibroblastoma (kalpiçi tümörlerinin çıkarılması)

 

 Alt  Parsiyal Sternotomi

-Mitral kapak,
-Triküspid kapak,
-Epikardiyal lead yerleştirilmesi
-Atrial septal defect  (ASD), PFO
-Miksoma  ve
-Aortik kapak cerrahileri için kullanılır.

 

 

Üst  Parsiyal Sternotomi

-Çıkan aorta
-Aort kapak
-Mitral kapak
-Triküspid kapak
-Transaortik TAVR
-Atrial septal defect  (ASD), PFO
-Miksoma

 

Sağ ön submamaryal (memealtı) insizyonu

-Mitral kapak,
-Triküspid kapak,
-Atrial septal defect  (ASD), PFO
-Miksoma  cerrahileri için kullanılır.

 
 

 

 

 

Sağ ön subklaviküler (köprücük kemiği altı) insizyonu

-Aortik kapak,
-Transaortik TAVR

 

 

 

Sol ön submamaryal (memealtı) insizyonu

-Minimal invasif direkt koroner arter bypass (MIDCAB)
-Transaortik TAVR
-Transaortik TEVAR ve
-Epikardiyal lead cerrahileri için kullanılır.

 

Robotik kalp cerrahisi


Robotik kalp cerrahisi şu operasyonlar için kullanılabilir :

• Koroner arter bypass cerrahisi ( tek damar hastalığı için uygundur )
• Mitral kapak tamiri
• Triküspid kapak tamiri
• Atriyal fibrilasyon ablasyonu
• Atriyal septal defekt (ASD) kapatılması

 

Robotik kalp cerrahisi, kapalı kalp cerrahisi olarak da adlandırılır, minimal invasif cerrahinin bir tipidir. Kalp cerrahı, robotik kollardaki cerrahi aletleri kontrol etmek için spesifik dizayn edilmiş, hareket sensörü eklenmiş, bilgisayar konsolünü kullanır. Göğüs duvarına yapılan küçük kesiler yoluyla kaburgaların arasından toraksa portlar yerleştirilir, sağ-sol instrument portları, ortada kamera portu bulunur, ilave olarak sol atrium ekartman portu ve aortik kross-klamp portu gerekir, ayrıca protez kapağı veya stabilizatörlerin geçirilmesi için küçük bir servis kesisi de gerekir.

Bu tekniği gerçekleştirmek için göğüs kemiğinin (sternumun) açıkmasına gereksinim yoktur. Robotik assisted mitral kapak cerrahisi sadece küçük port insizyonları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Koroner arter bypass cerrahisi de , minimal invasif insizyonlar kullanılarak yapılabilir, cerrahın kullandığı tekniğe bağlı olarak, kalp-akciğer makinesinin kullanılmadığı, çalışan kalpte bypass tekniği kullanılarak da yapılabilir (off-pump koroner bypass cerrahisi).

Minimal invaziv kalp cerrahisi için hangi hasta uygun bir adaydır?

Her hasta bu cerrahi teknikler için uygun bir aday olmayabilir. Cerrahınız test sonuçlarınızı gözden geçirecek, cerrahi ekip minimal invasif tekniklerin geleneksel cerrahi tekniklere göre avantaj ve dezavantajlarını dikkatlice karşılaştıcaktır. Hastanın durumu için tavsiye edilen tedavi tipi, kalp hastalığının ciddiyeti ve tipi, hastanın yaşı, hastanın medikal özgeçmişi ve yaşam tarzı gibi birçok etkene bağlıdır.

Minimal invasif cerrahinin yararları;

• Küçük insizyonlar
• Küçük skarlar (yara iyileşme izleri)

Hastaları çoğu için
• Daha az ağrı
• Cerrahi sonrası daha kısa hastane kalış süresi
• Daha düşük infeksiyon riski
• Daha düşük kanama ve kan transfüzyon riski
• Daha kısa iyileşme ve daha hızlı normal aktiviteye / çalışma hayatına geri dönüş

İyileşmeniz için önemli olan sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri:
*Sigara kullanımını bırakmak
*Yüksek kolesterol için mücadele etmek
*Yüksek kan basıncı tedavisi
*Kontrolsüz diyabet tedavisi
*Düzenli egsersiz yapmak
*Sağlıklı beden ağırlığınızı korumak
*Kalp sağlığı dieti ile beslenmek
*Önerilen şekilde bir kardiyak rehabilitasyon programına katılmak
*Düzenli doktor takibine girmek ve önerilen medikal tedaviyi düzenli kullanmak

İyileşme Dönemi

Robotik kalp cerrahisi geçiren hastalar, cerrahiden 3-5 gün sonra evlerine gidebilirler, sağlık bakım ekibiniz, siz hastanedeyken ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmenize yardım ederken sizi yakından takip edecekler, operasyon sonrası tedavi ve kardiyak rehabilitasyon takiplerle yapılacaktır; aktivite, taşıt kullanma, yara yeri bakımı ve diet için özel öneriler verilir.

Genellikle, masabaşı işiniz varsa minimal invasif kalp cerrahisinden 1-4 hafta sonra; daha ağır çalışma koşulları gerektiren bir işiniz varsa cerrahiden 5-8 hafta sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. Robotik kalp cerrahisi geçiren hastalar için iyileşme süresi daha kısadır, normal günlük aktivitelerine devam etmeleri, taşıt kullanmaları ve işe geri dönüşleri genellikle cerrahi sonrası 2-4 hafta içinde olur. Şunu bilmek önemlidir ki herkesin iyileşme süreci farklıdır. İyileşme hızınıza uygun, neyi yaparsam nasıl daha iyi olurum temeline dayalı, özgün öneriler, sağlık bakım ekibiniz tarafından takiplerle verilir.

Cerrahi sonrası kalp-damar sağlığınızı korumak amacıyla, yaşam tarzınızı değiştirmeniz için sizleri oldukça fazla teşvik edeceğiz, cesaretlendireceğiz, destekleyeceğiz.