Radyofrekans Kateter Ablasyonu

Radyofrekans kateter ablasyonu nedir ?

Anormal kalp ritimlerini (kalp ritim bozukluklarını) tedavi etmede kullanılan etkili bir yöntemdir. Kalpte ritim bozukluğuna yol açan elektrik ileten yolların ısı enerjisi ile hasarlanarak bu yolların elektrik iletmesini engellemek ve ritim bozukluğunu engellemek amacı ile yapılır.


şekil ablasyon -1

Hangi durumlarda uygulanır?

Ritim bozukluğunun kalpteki anormal ileti yollarına bağlı olduğu durumlarda yapılabilir. Ritim bozukluklarının tedavisinde genelde ilk önce ilaç tedavileri kullanılmaktadır. Buna rağmen bazı hastalarda ilaçlar hastalığı yeterince tedavi edememekte veya ilaca bağlı yan etkiler nedeni ile hasta ilacı kullanamamaktadır. Böyle durumlarda kalpte zaten bulunmaması gereken anormal ileti yolunu ortadan kaldırmak için radyofrekans kateter ablasyonu yöntemi kullanılmaktadır. İşlem başarılı olduğu takdirde ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Ablasyon tedavisi ile ortadan kaldırılabilen ritim bozukluklarına örnek olarak supraventriküler taşikardiler, ventriküler taşikardiler, Wolf Parkinson White sendromu, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter gibi ritim problemleri sayılabilir.


şekil ablasyon – 2

 

İşlem nasıl uygulanmaktadır ?

Ablasyon işlemi koroner anjiyografi işlemlerinin de yapıldığı kateterizasyon laboratuvarında bu iş için özel eğitim almış olan kardiyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. İşlem sırasında yine özel eğitim almış olan yardımcı sağlık personeli (hemşire ve teknisyenler) de bulunmaktadır.
Kasık bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonar kasık bölgesindeki toplardamar veya atardamar içerisine kateter (ince elastik bir tüp) yerleştirilir (şekil ablasyon2-4). Kateterler X-ışınları yardımı ile kalbin ilgili bölgelerine yerleştirilir. Kalp içerisinden elektriksel ölçümler yapılarak anormal ileti yolu bulunur ve 50-60 derece ısı verilerek anormal ileti yolunun ortadan kaldırılması amaçlanır (şekil ablasyon 1-5-3).

şekil ablasyon – 3

 

İşlem sonrası nasıl olur?

Kateter ablasyon işlemi sonrası genellikle bir gün (işlemin uygulandığı gün) hastanede kalmanız gerekebilir. Damara giriş yerinin iyileşmesi için genellikle hastanedeki 4-6 saatlik yatak istirahatı yeterli olmaktadır. İşlem sonrası 1-2 gün içerisinde hastaların normal hayatlarına dönmesi mümkün olmaktadır.

İşlemin riskleri nelerdir ?

Ablasyon işlemi tecrübeli kişilerce yapıldığında düşük risk ile uygulanabilir. Damar giriş yerinde kanama veya doku içine kanama olmasına bağlı şişlik görülebilir. Anormal ileti yolunun, normal ileti sistemine çok yakın olduğu bazı durumlarda, anormal ileti yolu üzerine ısı verilirken normal ileti yolu da hasar görebilir. Böyle bir durumda kalp bloğu denilen durum ortaya çıkar ve kalp pili takılması gerekebilir. Normal ve anormal ileti yollarının birbirine yakınlığı ve blok riski işlem öncesi EKG’nizden veya işlem sırasında yapılan ölçümlerden belirlenebilir.


şekil ablasyon – 5