The Hancock® II kapaklar, hasarlanmış aort and mitral kapak replasmanı için kullanılır. Dünya genelinde  cerrahlar,  Hancock kapakları 25 yıldan fazla implante etmekteler. The Hancock II kapağı bir doku kalp kapağıdır,  domuz kalbinden elde edilir. Domuz kalbinin anatomisi, insan kalbinin anatomisine benzerlik gösterir. Hancock II  kapaklarında kan akışını kontrol eden yaprakçıklar, destek için esnek bir iskelete (stent) tespit edilir. Stent, kalp içine kapağı dikmek için kullanılan ince bir kumaş ile kaplanır.

Hancock kapaklı tüp greftler de üretilmiştir, konjenital veya edinsel aorta hastalıkları için kullanılır.

The Hancock II kapak, maksimum miktarda kan geçişine izin vermesi için tasarlanmıştır.1   Aort ve  mitral pozisyonlarında, tüm yaş gruplarında Hancock II bioprotez kapağın mükemmel performansı,  çalışmalarda gösterilmiştir.2-4

Hancock II and Hancock II Ultra Bioprotezleri
1982 deki ilk implantasyondan beri, Hancock® II bioprotez kapağı, 25 yıldan fazla mükemmel hemodinamik performans ve dayanıklılık sağlar.1

Mükemmel Dayanıklılık ve İmplante edilebilme
The Hancock® II porsin bioprotez kapağı, ikinci jenerasyon kapaktır, aort veya mitral pozisyonlarında kullanılabilir . The Hancock II Ultra® kapak, küçültülmüş dikiş kafına sahiptir, küçük aortik kök implantasyonu için özellikle tasarlanmıştır.

Dayanıklılık
• 25 yıldan fazla klinik deneyime sahiptir.
• Uzun dönem klinik sonuçlar, Hancock II bioprotez kapağın kapak replasman cerrahisi için mükemmel bir seçenek olduğunu göstermiştir, düşük oranlı uzun dönem yapısal kapak disfonksiyonu ve çok düşük oranlı diğer kapak ilişkili komplikasyonlara sahiptir.1,2 Uzun dönem performansı, aortik ve mitral pozisyonlarda tüm yaş gruplarında etkileyicidir.3
• T6 (sodium dodecyl sulfate) xenograft dokusundan fosfolipidleri uzaklaştırır, kalsifikasyon şiddetini azalttığı geniş bir hayvan model çalışmasında gösterilmiştir. 4,5

Kolay İmplante edilebilme
• Cinch® Implant System, aort kapak yerleştirilmesini kolaylaştırır,
• Stent esnekliğinden yararlanılır.
• Özellikle minimal invasif cerrahiyi kolaylaştırmaya yardım edebilir.