Koroner Bypass Cerrahisi 

Kalp hastalığınızın derecesini saptamak üzere doktorunuz bir dizi testin yapılmasını isteyebilir. Büyük olasılıkla kardiyak kateterizasyon ile birlikte koroner anjiyografi gerekecektir. Bu girişimler ile kalbinizin durumuna dair röntgen görüntüleri alınır. Arterlerinizin tıkanma derecesine bağlı olarak doktorunuz koroner arter bypass girişimini önerebilir. Bu girişim, kalp kasının beslenmesini sağlayan kan akımını düzeltir ve sizi tekrar sağlıklı bir kalbe kavuşturur. Koroner Bypass kalbiniz ve hayatınız için ikinci bir şans demektir.

Kalbiniz boyut olarak sadece yumruğunuz kadardır. Buna rağmen devamlı pompa işlevi görerek tüm vücudunuzun kan ihtiyacını karşılar. Bu işi yapmak için kalbin kendisi de oksijen yönünden zengin kana ihtiyaç duyar. Bu kan, kalbinize koroner arterler yoluyla ulaştırılır.

Koroner Arterler

Kalbiniz hayatını sürdürmek için koroner arterler tarafından sunulan kana bağımlıdır. Koroner arterler, kalpten tüm vücuda kan dağıtan ve en büyük damar olan aortun ilk dallarıdır. Sol koroner arter ve sağ koroner arter daha küçük dallara aynlarak kalbin her tarafını çepeçevre beslerler.

Bypass Cerrahisi

Koroner arter bypass cerrahisi, tıkalı veya daralmış olan arter kısmı ötesinde başka bir yol oluşturarak kalbin yeniden kanla beslenmesine olanak tanır. Birden fazla tıkalı damar durumunda birden fazla bypass işlemi gerçekleştirilir.

Bypass Damarları

Bypass yapmak üzere kullanılacak damar ya da diğer adıyla grefler, göğüs, kol ya da bacaktan alınarak tıkalı koroner artere bağlanır. Sıklıkla kullanılan grefler; göğüs duvarından alman inteRNal mammarian arterleri, koldan alman radial arterler ve bacaktan alINan safen verileridir (bu arterler ve venler birkaç bypass için yeterlidir). Bu damarların alındıkları bölgeler yedek damarlara sahip olduğundan onlann çıkarılması vücudunuzun kan akımını etkilemez.

 

Koroner Bypass Ameliyatı Nasıl Olur?

Bypass cerrahisinin oldukça deneyimli bir ekip tarafından yapılıyor olması kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Cerrahlar ve uzmanlar, ileri teknolojinin de desteğiyle sizin için en güvenli cerrahi tekniği uygularlar.Cerrahi girişiminizde görevli olan herkes hayati bir rol üstlenir. Kalp cerrahı ve asistanları bypass işlemim yaparken özel eğitimli hemşirelerden destek alırlar. Ağnsız bir girişimin sağlanması konusunda anesteziyolog sürekli olarak monitörden yaşamsal fonksiyon bulgularınızı takip eder. Perfüzyonist ise kan dolaşımını sağlayan kalp-akciğer makinesini kontrol eder. Cerrahınız sağlıklı damarı kalp ile birleştirdiği sırada kan basıncı, sıcaklık ve solunum gibi tüm parametreleriniz yakından izlenir.

Kalbe Ulaşım

Kalbe ulaşmak için cerrah göğsün orta hattında bir kesi yeri açar ve göğüs kemiğini (sternum) ayırır. Cerrahiden sonra göğüs kemiğiniz kuvvetli teller ile tekrar bağlanır ve kesi yeri dikilir. Çoğu vakada göğüs kemiği 6-8 haftada tamamen iyileşir.

Kan Dolaşımının Sağlanması

Hassas greftleme işleminden önce kalp geçici olarak durdurulabilir. Bu süre boyunca bir kalp-akciğer makinesi tarafından dolaşım ve solunum fonksiyonları sürdürülür. Makine, kana oksijen sağlar ve kanı tekrar vücuda pompalar. Cerrahi tamamlandıktan hemen sonra kalp ve akciğerleriniz eski işlevlerine geri dönerler.

Greftlemenin Yapılması

Bypass edilecek olan damar göğüs, kol ya da bacaktan alınır. Damann bir ucu tıkanmanın aşağısında olmak üzere koroner artere dikilir. Bir radyal arter ya da safen veni kullanılıyor ise diğer uç aort damarına dikilir. Mamarian arter kullanılır ise diğer uç zaten aortun bir dalına bağlı durumdadır.

Dikkat Edilecek Hususlar

  • Hazırlıktan ameliyata kadar tüm aşamalar dahil bypass cerrahisi hemen her merkezde 2-6 saat kadar sürer. Bekleme sırasında sizi rahatlatacak bazı aktiviteler planlayınız.
  • Bu cerrahi girişimin deneyimli kişiler tarafından yapıldığını kendinize hatırlatınız.
  • Cerrahiden hemen sonra hastanız yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınır. Cerrahiden sonra birkaç saat içinde ya da akşam saatlerinde YBÜ’nde hastanızı görme olanağınız olur. Yoğun Bakım Ünitesi personeli size ayrıntıları aktaracaktır.
  • Hastanızı, etrafında çok sayıda aletle, monitörlere bağlı halde görmeye kendinizi hazırlayınız. Hastanız anestezinin etkisinde, solgun, nefes almakta zorlanır gibi ve güçsüz görünebilir. Cerrahiden sonra bu durumun normal olduğunu unutmayınız.

Cerrahiden hemen sonra Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YBÜ)
alınırsınız. Bu ünitede iyileşmeniz yakından izlenir. İyileşme hızı herkes için farklı olsa da yoğun bakım ünitesinde birkaç gün geçirebilirsiniz. Yoğun bakım ünitesinden ayrıldığınızda hastanenin başka bir bölümüne transfer edileceksiniz.

Yoğun Bakım Ünitesi
Cerrahiden sonra uyandığınızda kendinizi bitkin, susamış veya üşümüş hissedebilirsiniz. Bunlar bu türden cerrahiden sonra normal olan durumlardır ve uzun sürmez. Genellikle ağn hissetmezsiniz. Eğer ağn hissederseniz hemşireler size ağrı için ilaç verebilirler. Cerrahi sırasında vücudunuza bir çok tüp ve kablonun bağlanmış olduğunu görmeye hazır olunuz.

Hayati Bağlantılar
Başlangıçta boğazınızdaki bir tüp yoluyla solunum cihazına bağlanmış durumda olursunuz. Bu tüp yerinde olduğu sürece konuşamazsınız. Göğüs tüpleri de ameliyat yerinden olan sızıntıların uzaklaştırılması içindir, kalp monitörü kalp hızınızı kaydeder ve idrar çıkışı için de bir sonda takılı bulunur. İntravenöz bağlantılar ameliyat sırasında ve sonrasında sıvı, ilaç ve kan vermek amacıyla yerleştirilir. Bu tüpler ve bağlantılar onlara gereksinim kalmadığında (genellikle 3-4 gün içinde) çıkartılır.

Solunum Terapisi
Hastanede kaldığınız sürece bir hemşire ya da terapist akciğer sorunlarını önlemek amacıyla derin nefes alma ve öksürük egzersizleri konusunda size yardımcı olur. Solunum egzersizleri hızla iyileşmeniz için çok önemlidir.