TRANSCATHETER HEART VALVES

Edwards SAPIEN 3 Transcatheter Heart Valve
The Edwards SAPIEN 3 transkateter kalp kapaklarının (THV), ciddi kalsifik aort stenozu nedenli semptomatik hastalarda aort stenozunu hafifletmek için endikasyonu vardır, bir kalp cerrahını da içeren bir kalp ekibi tarafından açık kalp cerrahisi için yüksek riskli hastalarda uygulanır ( Society of Thoracic Surgeons operatif risk skor ≥ 8% veya hastane mortalite riski ≥ 15%).

 

 

 

% 1.6 mortalite, % 0.8 stroke, % 2.5 orta-ileri paravalvuler kaçak % 5.3 Major vasküler komplikasyon bildirilmiştir.