TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION (TAVI)
Transkateter kapak teknolojisi, kalp kapağı hastalarının tedavisi için daha az invasif seçenekler sunar.

Gelişmiş bir TAVI Tasarımı
CoreValve, TAVI hastalarının klinik gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.


Bioprotez Kapak içine TAVİ tekniği ile yeni bir kapak yerleştirme
Geçen on yıldan fazla zamandır, cerrahi olarak implante edilen aortik kapakların büyük çoğunluğu, 10-20 yıllık tahmini kullanım süresi olan bioprotez kapaklardır. Bioprotez dejenerasyonu ile redo (ikinci) cerrahi gereksinimi olan hasta sayısının arttığı tahmin edilmektedir.
CoreValve ve CoreValve Evolut, redo cerrahi için yüksek operatif riskli hastaları tedavi eden kalp cerrahisi ekipleri için seçenekler oluşturur.

%25 in üzerinde daha geniş Potensiyel Orifis Alanı
Supra-annular tasarım kan akımını maksimize eder. Bir karşılaştırmalı çalışmada, CoreValve, dejeneratif cerrahi bioprotez kapak içine implante edildiğinde, daha geniş potensiyel orifis alanına sahip olduğu gösterilmiştir.

 

 

 

 

 


En düşük girişim sonrası gradyent ölçüm değerleri
CoreValve, global kapak içinde kapak kayıtları içinde, girişim sonrası en düşük gradyent oranına sahiptir.2

References:
1. Medtronic Data on File. Comparison between CoreValve and SAPIEN XT in surgical bioprosthesis.
2. Danny Dvir on behalf of the Global Valve-in-Valve Registry Investigators. Transcatheter Aortic Valve Implantation for the Treatment of Degenerative Bioprosthetic Surgical Valves: Results from the Global Valve-in-Valve Registry. Presented at TCT 2012. Miami, Florida. October 23, 2012.

CoreValve Evolut R Transcatheter Aortic Valve
CoreValve® Evolut® R Transcatheter Aortic Valve (TAVR) sistemi,
CoreValve sisteminin kanıtlanmış temelleri üzerine inşa edildi.
Cerrahi kapak replasmanı için yüksek veya çok yüksek riskli ciddi aort stenoz hastalarının klinik gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlandı.

The Evolut R sistem, yerleştirme sırasında, kapağı yeniden yerleştirme ve kapağa yeniden pozisyon verme özelliğine sahiptir, doğru pozisyon vermeyi kontrol etmeyi sağlar. 5 mm damar çapının altında tek indikasyonu olan sistemdir. Bütün kapak ölçülerinde günümüzde en düşük profilli kapaktır. 18-26 mm.lik annulus çaplarında uygulanır.